ΕλΕξΕ και Δαρβινική Δευτέρα: Καθ. Αντώνης Ρόκας-Η ταχύτητα της εξέλιξης

Το ΔΣ της Ελληνικής Εξελικτικής Εταιρείας και οι Δαρβινικές Δευτέρες ανακοινώνουν με χαρά την ομιλία του Καθηγητή Αντώνη Ρόκα […] με τίτλο «Η Ταχύτητα της Εξέλιξης».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 την 15η Νοεμβρίου 2022 διαδικτυακά.

Για να την παρακολουθήσετε, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/81530893776?pwd=OHF3K1BnUm5YU2JsMis4UWMwWFNPdz09


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: